DOEROS предлага :

Софтуер

1. Проектиране, дизайн и разработване на информационни системи;
2. Създаване на графичен интерфейс към съществуващи бази от данни на клиента;
3. Преработка на съществуващи данни, създаване на софтуер за целта (при необходимост);
4. Дизайн и разработване на Web системи;
   - статични web страници ;
   - динамични web системи (обмен на данни);
5. Специализиран софтуер;
6. Софтуерни компоненти.

 
     
  Дизайн

1. Web дизайн, Проект и разработване на страница;
2. Създаване на анимирани рекламни банери;
3. Проектиране на лога и други графични знаци;
4. Обработка на изображения.
 
   

 

 
   
Copyright © 2006 Doeros